งานติดตั้งอุปกรณ์

บริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน วิศวกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่ งานออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด งานติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้สวิทช์บอร์ด งานติดตั้ง Busbar และการเดินสายเพื่อควบการทำงาน (Control Wiring) งานทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานภายในตู้สวิทช์บอร์ด เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ดีที่สุด สามารถทำงานได้ถูกต้อง งานบรรจุเพื่อขนส่งให้กับ ลูกค้าหน้างาน รวมถึงงานบริการติดตั้ง และทดสอบพร้อมอบรมการใช้งานหน้างาน

 

 
 • งานติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้สวิทช์บอร์ด
 • งานติดตั้ง Busbar และการเดินสายเพื่อควบการทำงาน (Control Wiring)
 • งานทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานภายในตู้สวิทช์บอร์ด
 • งานบรรจุเพื่อขนส่งให้กับลูกค้าหน้างาน  
 • งานบริการติดตั้ง และทดสอบพร้อมอบรมการใช้งานหน้างาน
 • replicas de reloj

งานบริการอื่นๆ

 • งานบำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ดประจำปี (Preventive Maintenance)
 • งานทดสอบค่าความเป็นฉนวนของตู้สวิทช์บอร์ด (Insulation Testing)
 • งานทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของ  (Air Circuit Breaker) 
 • งานทดสอบความต้านทานของสายดิน (Grounding Resistance Testing)
 • งานถ่ายภาพความร้อนภายในตู้สวิทช์บอร์ด 
 • replicas relojes
HOME   COMPANY PROFILE   PRODUCT   SERVICE   SITE REFERENCE
NEWS & ACTIVITIES   CONTACT
Copyright © 2013 บริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com