ประวัติและความเป็นมาของบริษัท
ขั้นตอนการผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและงานขึ้นรูปเหล็ก
ขั้นตอนการผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและงานขึ้นรูปเหล็ก
ขั้นตอนการผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและงานขึ้นรูปเหล็ก
กระบวนการทำงาน
กระบวนการทำงาน

  1. การออกแบบชิ้นงาน (Design)
  2. การตัดชิ้นงาน (Shearing)
  3. การเจาะชิ้นงาน (Punching)
  4. การพับชิ้นงาน (Bending)
  5. การเชื่อมประกอบชิ้นงาน (Welding) 
  6. การทำความสะอาดชิ้นงาน (Zinc Phosphate Treatment)
  7. การพ่นสี (Painting) 
  8. การอบสี (Drying) 
  9. การประกอบ (Assembly) 
  10. replica orologi

replica watches uk

 

HOME   COMPANY PROFILE   PRODUCT   SERVICE   SITE REFERENCE
NEWS & ACTIVITIES   CONTACT
Copyright © 2013 บริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com