ประวัติและความเป็นมาของบริษัท
ขั้นตอนการผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและงานขึ้นรูปเหล็ก
ขั้นตอนการผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและงานขึ้นรูปเหล็ก
ขั้นตอนการผลิตตู้สวิทช์บอร์ดและงานขึ้นรูปเหล็ก
กระบวนการทำงาน
กระบวนการทำงาน

บริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด จากประสบการณ์การให้บริการงานด้านวิศวกรรมเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทางด้าน
    •  ออกแบบและให้คำปรึกษาในงานด้านระบบไฟฟ้าโดยวิศกรผู้ชำนาญงาน
    •  บริการตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าสวิทช์บอร์ด,  อุปกรณ์ไฟฟ้า และการทำงานของระบบไฟฟ้า
    •  บริการบำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าประจำปี (Preventive Maintenance)
    •  บริการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ Air Circuit Breaker (ACB),replicas relojes Protection Relay
    •  บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน

ด้วยการบริการในระยะกว่า 10 ปี ที่ทางบริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้ามาตลอด ในวันนี้ด้วยการขยายตัวทางด้านภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต ทางบริษัท บริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด  ได้มีการขยายส่วนธุรกิจการผลิตตู้สวิทช์บอร์ด และงานขึ้นรูปเหล็ก ภายใต้ชื่อ บริษัท พลัสคอล จำกัด (PLUZCOLL) เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของลูกค้า โดยทางบริษัท ได้ผ่านมาตราฐานการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ โดยมีนโยบายคุณภาพว่า

 

replicas de relojes 

HOME   COMPANY PROFILE   PRODUCT   SERVICE   SITE REFERENCE
NEWS & ACTIVITIES   CONTACT
Copyright © 2013 บริษัท ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด All rights reserved.
Powered by QPlusHost.com